Vull vendre / llogar

Responem en 24/48h. SEMPRE.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Llar
$parent->name

Com tramitar un permís d'obra

[Nota: L’any passat, l’Elisenda Cruz va acabar la reforma de casa seva, un projecte conjunt amb el Sergi i l’Adelina d’Udeu Arquitectura. A través del bloc de Casa Nostra, del que vam parlar fa poc, va decidir explicar alguns dels passos que cal seguir durant el procés de reforma d’un habitatge, utilitzant com a exemple la reforma del seu propi habitatge.]

Permis d'obra

El primer pas quan tens un projecte de reforma és tramitar el permís d’obra.  Abans de tot, cal consultar el tràmit "Consulta prèvia de la tramitació de permisos d’obra” que informa sobre els permisos necessaris en funció del tipus de treballs que vols realitzar i el lloc on està emplaçada l’obra. Aquest tràmit és un formulari que determina quin tipus de permís cal obtenir per poder fer les obres. Per accedir-hi només cal disposar de la referència cadastral i de les dades de l’emplaçament de l’habitatge. El programa determina bàsicament tres tipus de permisos: assabentat d’obra, comunicat, i llicència d’obres majors. El primer fa referència a petites reformes en l’interior de l’habitatge. El segon es requereix en el cas de reformes a l’interior d’un habitatge en les que hi pot haver afectació d’estructura i/o de distribució. El tercer correspon a obres en una finca on hi ha intervenció en més d’un habitatge, o bé aquelles obres que impliquen canvis d’ús en l’ús majoritari de l’edifici.

En el nostre cas, el permís a tramitar degut a les característiques de l’obra (enderroc d’envans, un estintolament puntual en una paret de càrrega, etc.) era un comunicat i calia disposar d’un projecte tècnic visat elaborat per un arquitecte. Tècnics, a l’estudi, ho som tots; això ja ho teníem. Un cop redactat, vam enviar el projecte al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per visar-lo.

Col·legi d'Arquitectes

Desprès de la redacció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per part del COAC i un cop ens va retornar visat el projecte, vàrem haver de tramitar el permís. La tramitació dels permisos pot ser tant telemàtica com presencial. Si esculls la segona possibilitat, caldrà presentar la sol·licitud i l’informe d’idoneïtat al registre de la Seu del Districte de l’Ajuntament. Nosaltres vam fer el tràmit telemàticament i vam necessitar el número identificador de la consulta (que apareix al full del resultat informatiu de “Consulta prèvia de la tramitació de permisos d’obra”) i el número de referència de l’ITT. També vam necessitar un certificat digital i vam fer ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Un cop fet això, vam pagar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la Taxa de Sol·licitud de Llicència per internet i vam aconseguir el document d’admissió de l’obra que, imprès, és el propi permís. Si haguéssim optat per fer el pagament de la taxa i de l’impost en alguna de les entitats indicades en el full d’autoliquidació, l’Ajuntament ens hagués fet arribar el document d’admissió de l’obra per correu electrònic i, a posteriori, una notificació per correu postal certificat.

Un cop tramitat el permís, ja podíem iniciar les obres… Havia arribat l’hora de l’enderroc! Pots llegir el post original i conèixer els preus de les taxes clicant en aquest enllaç