Venem i lloguem habitatges bonics

Usos i consums de l'habitatge · Speakeasy #2

Aquesta primavera, Monapart Barcelona ha celebrat la 2a edició de Speakeasy. Converses arriscades sobre habitatge, una iniciativa que neix de la idea de reunir actors importants del sector de l'habitatge per conversar sobre qüestions d'actualitat a través d'un format innovador i encoratjador del debat.

#SPKSYMonapart

Magazine